Strefa bezpieczeństwa

Każde urządzenie do zabaw powinno być zamontowane na określonym obszarze z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Strefa bezpieczeństwa rozciąga się co najmniej 1,5m poza urządzenie. Strefy bezpieczeństwa mogą czasami zachodzić na siebie - nie dotyczy to zjeżdżalni, karuzeli, zjazdów linowych i innych zabawek ruchomych.Obszar strefy bezpieczeństwa powinien posiadać nawierzchnię amortyzującą upadek. W tej strefie nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów np. inne urządzenia, ławki oraz nie wolno sadzić roślin, krzewów i drzew.