Nawierzchnia

Wszystkie urządzenia, których wysokość upadku przekracza 60 cm powinny być posadowione na nawierzchni amortyzującej.

Każdy rodzaj nawierzchni ma swoje wady i zalety. Najbardziej powszechną jest nawierzchnia piaskowa. Firma Akant również poleca ten rodzaj nawierzchni.

Tabela znajdująca się obok przedstawia przykłady powszechnie stosowanych materiałów amortyzujących upadek, ich grubości oraz krytyczne wysokości upadku.